Łukasz Krawczyk sekretarzem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej

Prezes Heiro Rzeszów i Przewodniczący Wydział Futsal Podkarpacki Łukasz Krawczyk, został wybrany do zarządu Podkarpacki Związek Piłki Nożnej na lata 2024-2028.

podkarpackizpn.pl
Dotychczasowy Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Mieczysław Golba, po raz trzeci został wybrany na to stanowisko. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów wybrało również nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na lata 2024–2028.
Wraz z wyborem Prezesa i Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej rozpoczęła się jego VII kadencja. Oprócz M. Golby do Zarządu zostało wybranych 20 innych członków. Nowym członkiem został Łukasz Krawczyk.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Podkarpackiego ZPN odbyło się Hotelu Prezydenckim. Wzięło w nim udział 158 delegatów.
Oprócz wyborów do Zarządu podczas Walnego Zebrania ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z czteroletniej działalności, wręczono też kilkudziesięciu osobom odznaczenia PZPN oraz Podkarpackiego ZPN.

Zarząd Podkarpackiego ZPN na lata 2024-2028
1. Adamski Jacek
2. Bednarz Bogusław
3. Buba Krzysztof
4. Czubat Michał
5. Górski Przemysław
6. Hajduk Kamil
7. Józefowicz Bogdan
8. Krawczyk Łukasz
9. Król Marcin
10. Lada Wiesław
11. Mączka Krzysztof
12. Niedbalec Tomasz
13. Olejarka Mariusz
14. Ozimek Józef
15. Pieszczoch Robert
16. Skowroński Andrzej
17. Sokołowski Wojciech
18. Szyler Paweł
19. Wolan Tomasz
20. Wołoszyn Karol

Komisja Rewizyjna
1. Cebula Michał
2. Kasia Ernest
3. Kociuba Marcin
4. Kornatowski Józef
5. Krupa Marek
6. Stefanik Wojciech
7. Świder Zdzisław

Górny rząd od lewej: Marcin Król, Andrzej Skowroński, Paweł Szyler, Mariusz Olejarka, Michał Czubat, Tomasz Wolan, Krzysztof Buba, Tomasz Niedbalec, Kamil Hajduk, Bogusław Bednarz, Przemysław Górski, Łukasz Krawczyk, Bogusław Józefowicz, Wojciech Sokołowski.
Dolny rząd od lewej: Krzysztof Mączka, Wisław Lada, Mieczysław Golba, Karol Wołoszyn, Józef Ozimek, Jacek Adamski.

Wiadomości